SEKWENCJA.PL Sp. z o.o. e-mail: zarzad@sekwencja.pl tel.: 0 783 55 00 16

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 r., ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy SEKWENCJA.PL Sp. z o.o.", dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" – I ETAP.


- INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY SEKWENCJA.PL (pdf)